ლაბორატორიული აღჭურვილობის და რეაქტივების  teqsts  unda  daertos

Importation of laboratory equipments and reagents

The company “INTEGRA MEDI” implements the following on the basis of order:

  • Import of reagents
  • Import of consumable materials
  • Import of equipment
  • Customs procedures
  • Logistic service