ლაბორატორიული აღჭურვილობის და რეაქტივების  teqsts  unda  daertos

ლაბორატორიული აღჭურვილობის და რეაქტივების იმპორტი

კომპანია “ინტეგრამედი” შეკვეთის საფუძველზე ახორციელებს:

  • რეაქტივების იმპორტს
  • სახარჯი მასალის იმპორტს
  • დანადგარების იმპორტს
  • საბაჟო პროცედურებს
  • ლოჯისტიკურ მომსახურებას